Parozábrana Marsol a Parofol

Technické parametry

Základní technické parametry
Pevnost v tahu Fmax (N/50mm) podélně 645
příčně 669
Tažnost podélně 19,1%
příčně 17,4%
Faktor difůzního odporu
50000
Rozměry role: délka návinu (m) 50
šířka role (m) 1,50
Vyztužení zajišťuje vysokou pevnost parotěsné fólie Marsol Parotěsná fólie MARSOL se vyznačuje vysokou rozměrovou stálostí, což zamezuje pozdějšímu protržení z důvodu tepelného smršťování Parotěsná fólie MARSOL - dva pruhy označují parozábranu

Prohlášení o shodě

Parozábrana MARSOL splňuje všechny základní technické parametry. Ty jsou ověřeny v následujících dokumentech:

  • Protokol o počáteční zkoušce typu č. č. 1020 – CPD – 010023006 ze dne 10. 6. 2008 vydaný notifikovanou osobou 1020 – Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., IČ: 00015679, pobočka Praha, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9.
  • Certifikát výrobku č. 060_019288 ze dne 4.6.2004

 
Jan Soukup, export, import
Výhradní dovozce parozábrany MARSOL
infolinka: 606 216 823, parofol@centrum.cz