Parozábrana Marsol a Parofol

Podrobný popis

Použitím parozábrany PAROFOL zabráníme tepelným ztrátám, které vznikají netěsnostmi střešní konstrukce a zajistíme dlouhodobou funkčnost zabudované tepelné izolace. Pokud tato parozábrana chybí, existuje nebezpečí nasávání vnitřního vzduchu obsahujícího vodní páry do vrstvy tepelné izolace, kde v místě rosného bodu tato pára kondenzuje a znehodnocuje tak tepelnou izolaci. Použitím parozábrany PAROFOL a její správnou montáží lze toto nebezpečí vyloučit.

Hodnota difuzního odporu požadovaná u parozábran je v případě parotěsné fólie PAROFOL mnohonásobně překročena. Tato vysoká bezpečnostní rezerva dlouhodobě vylučuje difuzní procesy, které vedou k poruchám ve funkci tepelné izolace a celé střešní konstukce.

Skladba vrstev parotěsné fólie PAROFOL a jejich spojení zajišťuje vysokou odolnost a stálost fólie. Ta je zvláště důležitá zejména při montáži – zabraňuje poškození fólie. Rozměr role 1,20 x 100m a její hmotnost je optimální pro manipulaci při montáži a umožňuje montáž bez netěsností i ve složitějších detailech. Parozábrana PAROFOL se připevňuje sponkovačkou nebo širokohlavými hřebíky na vnitřní stranu tepelné izolace. Každý přesah se přelepuje lepicí páskou, která je ze stejného materiálu jako vlastní parotěsná fólie a fólii tak vzduchotěsně spojuje. V kombinaci se samolepicí páskou najde parozábrana PAROFOL široké použití ve střešních a stropních konstrukcí podkrovních prostor, při dodatečném vnitřním zateplení obvodových konstrukcí, stěnách saun, bazénů a chladírenských objektů. Vzduchotěsné spojení je velmi důležité i ve všech složitějších detailech, neboť netěsnostmi může do střešní konstrukce pronikat mnohem více vlhkosti než difúzními procesy. Hliníková reflexní vrstva odráží teplo.

Parozábrana PAROFOL při správné aplikaci spolehlivě chrání tepelnou izolaci před nežádoucími účinky vodní páry, výrazně prodlužuje její životnost a přispívá ke snížení tepelných ztrát konstrukcemi. Dle ověřených technických vlastností je fólie PAROFOL pro vytváření parotěsných zábran velmi vhodným materiálem.

Základní technické parametry
Plošná hmotnost (g/m2) 85 
Pevnost v tahu (N/50mm) podélně 183
  příčně 114
Propustnost vodní páry (g/m2/24 hod.) 0,09
Faktor difůzního odporu
94 430
Rozměry role: délka návinu (m) 100
šířka role (m) 1,20

Prohlášení o shodě

Stavební fólie PAROFOLAL splňuje všechny základní technické parametry. Ty jsou osvědčeny v následujících dokumentech:

  • Stavební technické osvědčení č. 060_019285 ze dne 29.5.2004
  • Certifikát výrobku č. 060_019288 ze dne 4.6.2004
  • Protokol o výsledku certifikace č. 060_019287 ze dne 4.6.2004

Výše uvedené doklady byly vydané autorizovanou osobou č. 204 podle rozhodnutí vlády UNMZ č. 1/2003 Technickým a zkušebním ústavem Praha, pobočka 0600 Brno.

 
Jan Soukup, export, import
Výhradní dovozce parozábrany MARSOL
infolinka: 606 216 823, parofol@centrum.cz