Parozábrana Marsol a Parofol

Parozábrana - montáž

Při montáži parozábran a difúzních fólií doporučujeme následující postup:

  • Po dokončení stavby krovu položte podstřešní paropropustnou fólii na vnější stranu krokví. Dodržujte zhruba 10 – 15 cm přesahy tak, aby případná voda stékala přes přesah a nezatékala dovnitř. Difúzní fólie se připevní ke krokvím pomocí kontralatí a u hřebenu se ponechává větrací mezera cca 20 cm. Přesahy jednotlivých pásů není třeba přelepovat. Fólie by neměla být prověšena. Dífúzní fólie Marsol je dodávána v návinu tak, aby se pokládala na krov jako koberec. Tím je zajištěna její správná montáž, tedy pára může ven, kdežto případná voda zůstane na povrchu. Fólii je možné natahovat jak podélně tak příčně, pokud to rozměry mezi krokvemi umožňují (nejsou širší než šíře fólie, případně nejsou příliš úzké, čímž by vznikaly zbytečné přesahy).
  • Není–li možné aplikovat difúzní fólie z vnější strany krokví (např. je již položena střešní krytina či nabity latě), položte ji tak, aby se dotýkala zevnitř střechy latí a krokev obepínala.
  • Položte střešní krytinu.
  • Nainstalujte tepelnou izolaci podle návodu výrobce. Mezi izolací a difúzní fólií musí zůstat průduch veliký cca 2 cm, aby mohly vodní páry způsobené rosným bodem lépe odvětrávat.
  • Ochranu tepelné izolace proti proniknutí vodních par proveďte instalací parozábrany MARSOL či reflexní parozábrany PAROFOLAL. Fólii je možné připevnit přímo na krov mechanickou sešívačkou nebo pomocí kontralatí. Přesah jednotlivých pruhů by měl být cca 10 – 15 cm. Všechny přesahy a spony je nutno přelepit samolepící páskou a to buď butylkaučukovou oboustranně lepící páskou nebo RF lepící páskou. Při zakončení k obvodovému zdivu (včetně komínu) se používá výhradně butylkaučoková oboustranně lepící páska.

Poznámky k aplikaci:

  • Parozábranu lze aplikovat jak v podélných tak příčných pruzích.
  • Pro dělení fólie je nutné používat ostrých nástrojů, aby se zabránilo třepení fólie.
  • Případné zkřížení textilní výztuhy nebo jiných nepřesnosti při tkaní nemá vliv na pevnost ani difúzní vlastnosti fólie.
  • V případě mechanického poškození fólie lze opravu provést přelepením RF lepící páskou. V případě většího poškození použijte záplatu ze stejného druhu fólie. Obvod přelepte RF lepící páskou.
  • Teplotní stabilita je v rozmezí ‑30 až +80°C.
schema_instalace

 
Jan Soukup, export, import
Výhradní dovozce parozábrany MARSOL
infolinka: 606 216 823, parofol@centrum.cz